NAŠ PROIZVODNO - PRODAJNI ASORTIMAN

BOSCH CIJEVI VISOKOG PRITISKA ( EINSPRITZ LEITUNG )
IZRADA PO DONESENIM UZORCIMA .DIN EN ISO 9001 KVALITETA PO NJEMAÈKIM ZAHTJEVIMA

CIJEVI ZA KOČNICE ( BREMS LEITUNGEN )
IZRADA PO DONESENIM UZORCIMA .DIN EN ISO 9001 KVALITETA PO NJEMAÈKIM ZAHTJEVIMA

HIDRAULIČNE CIJEVI GUMENE ZA KOČIONE SISTEME ( GIBLJIVE )
IZRADA PO DONESENIM UZORCIMA .DIN EN ISO 9001 KVALITETA PO NJEMAÈKIM ZAHTJEVIMA

HIDRAULIČNE CIJEVI GUMENE ZA KVAČILA ( GIBLJIVE )
IZRADA PO DONESENIM UZORCIMA .DIN EN ISO 9001 KVALITETA PO NJEMAÈKIM ZAHTJEVIMA

VISOKOTLAČNA CRIJEVA ZA SERVO UPRAVLJAČE
IZRADA PO DONESENIM UZORCIMA .DIN EN ISO 9001 KVALITETA PO NJEMAÈKIM ZAHTJEVIMA

CRIJEVA ZA GORIVO, ULJE, VODA, NAFTA, ZRAK
U RAZLIÈITIM IZVEDBAMA I DIMENZIJAMA
DIN EN ISO 9001 PRVA UGRADNJA U NJEMAÈKA VOZILA

HIDRAULIČNA VISOKOTLAČNA CRIJEVA GIBLJIVA SA 1, 2 ili 4 PLETIVA
SA ORIGINALNIM PRIKLJUÈCIMA ZA LAKI I TEŠKI RAD
IZRADA PO DONESENIM UZORCIMA DIN EN ISO 9001.PROIZVODNJA NJEMAÈKA

VISOKOTLAČNA CRIJEVA ZA VISOKOTLAČNO PRANJE ( MINI WASCH )
ORIGINALNI PRIKLJUÈCI ZA KARCHNER I WAP
IZRADA PO DONESENIM UZORCIMA DIN EN ISO 9001.PROIZVODNJA NJEMAÈKA

POLIAMIDNE CIJEVI U RAZNIM DIMENZIJAMA
NA METRE ILI IZRADA PO DONESENIM UZORCIMA DIN EN ISO 9001.PROIZVODNJA NJEMAÈKA

CRIJEVA ZA ZRAČNE KOČNICE ( ZA KOMPRESORE )
OTPORNOST NA VISOKE TEMPERATURE ,IZRADA PO DONESENIM UZORCIMA KVALITETA DIN EN ISO 9001.PROIZ.NJEMAÈKA

BRZO UTIČNE SPOJNICE ZA POLIAMIDNE CIJEVI
KVALITETA DIN EN ISO 9001 PROIZVODNJA NJEMAÈKA

BRZO UTIČNE SPOJNICE ZA HIDRAULIKU VISOKI PRITISAK 420 BARA
KVALITETA DIN EN IS0 9001 PROIZVODNJA NJEMAÈKA

CRIJEVA ZA ULJNE HLADNJAKE
IZRADA ULJNIH CRIJEVA ZA ULJNE HLADNJAKE PO UZORKU
KVALITETE DIN EN ISO 9001,PROIZVODNJA NJEMAÈKA

CRIJEVA ZA KLIMA SISTEME
SA 2 TEKSTILNA OPLETA SA TEKSTILNIM I ŽIÈANIM OPLETOM OTPORNA NA FREON 134 A I PAG PODMAZAJUÈA ULJA.
UPOTREBA ZA OSOBNA VOZILA ZA KLIMA SISTEME Rl2, l34A PAG, ESTER I MINERALNA ULJA.
UPOTREBA ZA AUTOBUSE,KAMIONE I POLJOPRIVREDNA VOZILA.
PROIZVODNJA NJEMAÈKA,KVALITETA DIN EN ISO 9001

VISOKOTLAČNA CRIJEVA ZA KOČIONE SISTEME REMI D.I. (COHLINE)
SA PRIKLJUÈCIMA ZA MOTO SPORT. UPOTREBA KOÈIONI - SISTEMI, KVAÈILA, MANOMETRI,
VODIÆI ZA UBRIZGAVANJE (EINSPRITZ LEITUNG) ULJNI VODIÈI ZA TURBO PUNJAÈE ITD.

BEŠAVNE I ŠAVNE VISOKOTLAČNE CIJEVI ŽELJEZNE CRNE ILI POCINČANE
PROIZVODNJA NJEMAÈKA,KVALITETA DIN EN ISO 9001

OBUJMICE ZA CRIJEVA NEHRÐAJUĆE
VISOKE KVALITETE DIN EN ISO 900I

MOTORNO ULJE NJEMAČKE PROIZVODNJE ZA DIESEL I BENZINSKE MOTORE 15/40
ISPITANO U DAIMLER BENZ I FORD PAKOVANJE 5L.

ARMATURE I NAVOJNI ELEMENTI
PROIZVODNJA NJEMAÈKA,KVALITETA DIN EN ISO 900l

VAKUMSKA CRIJEVA SA ŽIČANIM UMETKOM
PROIZVODNJA NJEMAÈKA,KVALITETA DIN EN ISO 900l

CRIJEVA ZA AUTOGENO VARENJE - DVOJNA ILI RAZDVOJENA
PROIZVODNJA NJEMAÈKA,KVALITETA DIN EN ISO 900l

TEFLONSKA CRIJEVA OTPORNA NA TEMPERATURE OD -60°C DO 260°C
PROIZVODNJA NJEMAÈKA,KVALITETA DIN EN ISO 900l

Za detaljne informacije pošaljite nam E-mail na : remi@hi.htnet.hr