CRIJEVA I PRIKLJUČCI ZA KLIMA SISTEME

SA 2 TEKSTILNA OPLETA SA TEKSTILNIM I ŽIČANIM OPLETOM OTPORNA NA FREON 134 A I PAG PODMAZAJUČA ULJA. UPOTREBA ZA OSOBNA VOZILA ZA KLIMA SISTEME Rl2, l34A PAG, ESTER I MINERALNA ULJA.
UPOTREBA ZA AUTOBUSE,KAMIONE I POLJOPRIVREDNA VOZILA.
PROIZVODNJA NJEMAČKA,KVALITETA DIN EN ISO 9001

CRIJEVA ZA RASHLADNE TEKUĆINE "BARRIER"

7 slojeva garantira najnižu propusnost manje od 2kg/m2/godišnje

Unutarnja presvlaka:
1. CR - Chloropren kaučuk
2. PA - Polyamid
3. CR - Chloropren kaučuk
Tekstilni opleti:
4. SF - Sintetičko vlakno
5. CM - Chloriertes Polyethylen
Tekstilni oplet:
6. SF - Sintetičko vlakno
Površinska guma:
7. CM - Chloriertes Polyethylen

VISOKA KVALITETA REMI D.I. (Cohline) CRIJEVA ZA RASHLADNE TEKUĆINE "BARRIER" KOJA ZNATNO PRELAZE ZAHTIJEVANE NORME
OTPORNA SU na R12 i R134a , R13,R14,R22,R31,R32,R113,R114, R115,R142b,R152a,R218, RC316,RC318,R13b1,R114b2,R404a,R500,R502.
IMAJU KRAJNJE NISKU PROPUSNOST po SAE J 2064: manje od 2kg/m2/god.
NADMAŠUJE SAE mjere i postavljene zahtjeve - površinska guma je otporna na ulja i goriva (što se kod SAE ne zahtjeva)
UNUTARNJA OTPORNOST NA KOMPRESORSKA ULJA- mogu se spajati sa postojećim armaturama na tržištu.