CRIJEVO ZA GORIVO PREMA DIN 73379
od perbuana otpornog na benzin,dizelsko ulje i ulje, otporno na pucanje,savitljivo,otporno na vrućinu i starenj
e

 

Izvedba: A sintetski kaučuk,neopleten -kakvoća 201

Izvedba: B Sintetski kaučuk sa pocinčanim opletom od čelične žice -kakvoća 211

Izvedba: kao gore no opleteno plastičnim trakom -kakvoća 221

 

Izvedba: PVC staklasto prozirno

 

Izvedba: PVC staklasto prozirno ,ojačano sintetskom tkaninom -kakvoća 240

 

Izvedba: B Sintetski kaučuk s vulkaniziranim končanim opletom -kakvoća 251,252,254

 

Izvedba: Sintetski kaučuk sa vulkaniziranim končanim opletom i dodatno s pocinčanim opletom od čelične žice -kakvoća 261,264

 

Izvedba: Sintetski kaučuk s umetkom - kakvoća 282

Sa pojačanim umetkom spec. za visokotlačne dovode ulja i središnje podmazivanje -kakvoća 276

Sa pojačanim umetkom spec. za visokotlačne dovode ulja i središnje podmazivanje -kakvoća 287