REMI D.I. d.o.o. (COHLINE) HIDRAULIČNA KOČIONA CRIJEVA
( GIBLJIVA )

REMI D.I. d.o.o. (Cohline) Hidraulična kočiona crijeva za visoke sigurnosne zahtjeve, odgovaraju odredbama SAE-Norm J 1401, DOT, FMW SS 106, DIN 3996 i ISO 3996. Upotreba u prvoj ugradnji kod proizvođača evropskih automobila i teretnih vozila potvrđuje VISOKI SIGURNOSNI STANDARD. Svaki pojedinačni vodič je ispitan na 280 bar-a na brtvenost. Kočiona crijeva su pojedinačno zapakirana u zatvorenu foliju ,te zaštićena od prljavštine. Širokopojasni program armatura nudi mogućnost upotrebe za sve najhodanije tipove vozila. Priključci u posebnoj izvedbi isporučivi su po narudžbi.

IZRADA PO DONESENIM UZORCIMA .
DIN EN ISO 9001 KVALITETA PO NJEMAČKIM ZAHTJEVIMA