KOČIONE CIJEVI ,ARMATURE I KOMPLETNI KOČIONI
CIJEVNI VODIČI ,GARNITURE KOČIONIH VODIČA

   

Savinute i gotove za upotrebu ili u fiksnoj dužini obostrano pertlane. Kočiona cijev prema DIN 74234 iz višeslojne cijevi s vanjskim promjerom 4,75mm sa DIN - pertlanom F i E, sa holender vijcima,holender maticama. Kočione cijevi iz višeslojne cijevi s vanjskim promjerom 6mm sa DIN pertlanom E i holender vijcima M12x1,hidraulična kočiona crijeva, pneumatska kočiona crijeva sa holender maticom odnosno vanjskim navojem. Katalog BR


UNIVERZALNO KOČIONO CRIJEVO

BRAKE LINE CENTER