UNIVERZALNA HIDRAULIČNA KOČIONA CRIJEVA

Sa crijevom koje odgovara zahtjevima SAE - norm J 1401, DOT,FMV SS 106, DIN 3996 i ISO 3996

sa obostranim vanjskim navojem M 8x1

Šifra artikla : 435.0260.0260 / dužina

Na krajeve vodiča je moguće po potrebi ušarafiti adaptere ( redukcije )

POSTOJEĆI ADAPTERI ( REDUKCIJE )

PREDNOSTI: CRIJEVO SA 1 300 000 KOMBINACIJA